O firmie

O FIRMIE

Immunity Systems to młoda, wysoce specjalistyczna firma zajmująca się pełnym spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT.

Nowoczesne technologie używane w dzisiejszym świecie zagnieździły się w wielu obszarach wspomagając różne procesy. Systemy proste takie jak automaty obsługujące parking przy wjeździe, płacenie przy wyjeździe aż po te bardziej złożone czyli takie jak systemy automatycznie wykonujące transakcje giełdowe. Poza złożonością systemów należy zauważyć również ich podział ze względu na istotę pełnionej roli – przykładem mogą być systemy podtrzymujące życie człowieka czy przy większej skali – utrzymujące infrastrukturę krytyczną krajów, zapewniając takie dobra jak energia czy paliwo. W parze z dobrymi aspektami rozwoju technologii idą te mniej pozytywne – technologia staje się coraz bardziej skomplikowana i trudniejsza do zrozumienia. Wiele systemów budowanych jest przez kilku, kilkunastu ekspertów różnych dziedzin. Taki stan sprzyja tworzeniu coraz to nowszych i bardziej skomplikowanych metod ataku na systemy a im ten jest ważniejszy tym można się spodziewać większego nakładu pracy ze strony przestępcy.

Immunity Systems to młoda, wysoce specjalistyczna firma zajmująca się pełnym spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT. Głównym atutem firmy jest zespół pasjonatów posiadających ponad dziesięcioletnie doświadczenie w bezpieczeństwie IT ofensywnym oraz defensywnym, w tym także implementacji systemów oraz weryfikacji poziomów zabezpieczeń systemów zaimplementowanych. Celem firmy jest udostępnianie klientom systemów oraz usług, które pozwolą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa ich informacji oraz procesów biznesowych przy zachowaniu optymalnego poziomu poniesionych kosztów.

NASZE CERTYFIKATY

ISO/IEC 27001:2013 Certified by TÜV Rheinland no. 9000021294

W czerwcu 2021 r. Immunity Systems otrzymało certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym standardem oceny i certyfikacji zarządzania procesami bezpieczeństwa informacji, wydanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Oprócz technologii informatycznych, ISO/IEC 27001 uwzględnia również odpowiednie procesy biznesowe. Opisuje nie tylko wymagania stawiane organizacji i systemom technicznym, ale również odpowiednie działania mające na celu trwałe utrzymanie poziomu bezpieczeństwa określonego na podstawie oceny ryzyka. Jesteśmy dumni, że jesteśmy certyfikowaną firmą.
Przyjęta w Immunity Systems Polityka Bezpieczeństwa definiuje kompleksowe i efektywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji, co obejmuje:

  • Zgodność z prawem, ochronę zasobów informacyjnych
  • Uzyskanie i utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów
  • Zapewnienie ciągłości procesów i właściwej reakcji na incydenty bezpieczeństwa
  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji