Usługi

USŁUGI

Zakres prac Immunity Systems jest bardzo rozbudowany i zawiera szereg dziedzin wykonywania usług związanych z bezpieczeństwem (aplikacje webowe, gruby klient, sieci do warstwy łącza danych, sieci w warstwie łącza danych i fizycznej, hardening konfiguracji w tym usług np. baz danych, systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych i wiele innych).

Zakres prac Immunity Systems jest bardzo rozbudowany i zawiera szereg dziedzin wykonywania usług związanych z bezpieczeństwem (aplikacje webowe, gruby klient, sieci do warstwy łącza danych, sieci w warstwie łącza danych i fizycznej, hardening konfiguracji w tym usług np. baz danych, systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych i wiele innych). Immunity Systems we wszystkich tych obszarach posługuje się autorskimi metodykami, które zostały stworzone poprzez rozbudowanie uznanych metodyk na skalę światową. Dodatkowo Immunity Systems stale rozwija metodyki jak i rozbudowuje checklisty przypisane do konkretnych dziedzin i technologii w nich użytych.

Audyty i testy bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa oraz Testy bezpieczeństwa IT są jednym z najbardziej skutecznych metod, które weryfikują poziom bezpieczeństwa systemów IT w Twojej organizacji. Immunity Systems od 2016 roku wykonało kilkaset testów bezpieczeństwa m.in. aplikacji webowych, aplikacji mobilnych oraz infrastruktury. Immunity Systems we wszystkich obszarach posługuje się autorskimi metodykami, które zostały stworzone poprzez rozbudowanie uznanych metodyk na skalę światową.

Red Teaming

Red teaming to unikalne podejście do weryfikacji bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Zwiększ świadomość w twojej firmie dzięki kontrolowanym próbom ataku, które odzwierciedlają działania prawdziwych hakerów a następnie zabezpiecz swoją organizację.

Active dependency scan

Usługa monitorująca newralgiczne partie kodu źródłowego aplikacji w procesie CI/CD pod kątem bezpieczeństwa. W przypadku zmiany kodu np. części odpowiedzialnej za autoryzację lub dodaniu biblioteki, z powszechnie znaną podatnością, zostają podjęte akcje od wysłania ostrzeżenia po całkowitą blokadę wdrożenia zmian na serwery produkcyjne.

Analiza powłamaniowa systemu IT

Analiza powłamaniowa jest pierwszym krokiem w znalezieniu przyczyn incydentu bezpieczeństwa systemów IT. Jeśli masz podejrzenie, że w Twojej organizacji zostało naruszone cyberbezpieczeństwo i chcesz wiedzieć jakich metod użył haker, jaka część infrastruktury została poddana incydentowi oraz zebrać materiał dowodowy skontaktuj się z zespołem Immunity Systems.