RODO / Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Karol Celiński
e-mail: rodo@immunity-systems.comZobacz: Klauzula informacyjna dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek prawa handlowego lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Immunity Systems Sp. z o.o.