Audyty i testy bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa oraz Testy bezpieczeństwa IT są jednym z najbardziej skutecznych metod, które weryfikują poziom bezpieczeństwa systemów IT w Twojej organizacji. Immunity Systems od 2016 roku wykonało kilkaset testów bezpieczeństwa m.in. aplikacji webowych, aplikacji mobilnych oraz infrastruktury. Immunity Systems we wszystkich obszarach posługuje się autorskimi metodykami, które zostały stworzone poprzez rozbudowanie uznanych metodyk na skalę światową.

Testy bezpieczeństwa aplikacji webowych/Desktopowych (Gruby klient)

Testy bezpieczeństwa aplikacji WWW umożliwiają wykrycie podatności, które mogłyby być wykorzystane przeciwko organizacji jak i jej klientom. Wykonujemy sprawdzenie odporności aplikacji webowych oraz desktopowych (gruby klient) na włamania i cyberataki poprzez kompleksowe testy zgodne z aktualnymi metodami m.in. wg. OWASP Application Security Verification Standard 4.0

Skontaktuj się z nami.

Testy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych

Testy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych pozwalają na identyfikację zarówno podatności związanych z nieprawidłowym zachowaniem aplikacji w obrębie platform Android lub iOS, ale także umożliwiają wykrycie podatności w API, z którego te aplikacje korzystają. Podczas testów aplikacji mobilnych zostają wykorzystywane metodyki OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG).

Skontaktuj się z nami.

Testy penetracyjne API

Testy penetracyjne API pozwalają na sprawdzenie odporności API / WebServices na włamania i cyberataki poprzez kompleksowe testy zgodne z najnowszymi praktykami.

Skontaktuj się z nami.

Testy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej

Testy bezpieczeństwa infrastruktury pozwalają na sprawdzenie odporności infrastruktury organizacji:

  • serwery web
  • proxy
  • bazodanowe
  • sieci LAN, WAN, Wi-Fi
  • urządzenia sieciowe, IoT
  • inne na włamania i cyberataki poprzez kompleksowe testy zgodne z najnowszymi standardami.
Skontaktuj się z nami.

Audyty kodu źródłowego

Audyt kodu źródłowego pozwala na sprawdzenie bezpieczeństwa aplikacji poprzez kompleksową analizę kodu.

Skontaktuj się z nami.