Analiza powłamaniowa systemu IT

Analiza powłamaniowa jest pierwszym krokiem w znalezieniu przyczyn incydentu bezpieczeństwa systemów IT. Jeśli masz podejrzenie, że w Twojej organizacji zostało naruszone cyberbezpieczeństwo i chcesz wiedzieć jakich metod użył haker, jaka część infrastruktury została poddana incydentowi oraz zebrać materiał dowodowy skontaktuj się z zespołem Immunity Systems.

Analizy powłamaniowa systemów IT obejmuje m.in. następujące czynności:Skontaktuj się z nami.