Active Dependency Scan

Usługa monitorująca newralgiczne partie kodu źródłowego aplikacji w procesie CI/CD pod kątem bezpieczeństwa. W przypadku zmiany kodu np. części odpowiedzialnej za autoryzację lub dodaniu biblioteki z powszechnie znaną podatnością zostają podjęte akcje od wysłania ostrzeżenia po całkowitą blokadę wdrożenia zmian na serwery produkcyjne.

Active Dependency Scan to:Skontaktuj się z nami.